Youth Wiki – več znanja za boljše mladinske politike

Objavljena je nova spletna enciklopedija Youth Wiki, ki zajema teme s področja mladinske politike.

Youth Wiki je evropska spletna enciklopedija, ki jo je v sodelovanju z državami članicami izdelala Evropska komisija. Spletno mesto Youth Wiki vsebuje izčrpne zbirke podatkov o nacionalnih strukturah, politikah in ukrepih, ki podpirajo mlade.

Te zbirke so kategorizirane po posameznih državah, razdeljene pa so na devet področij oz. poglavij:

  • Upravljanje mladinske politike,
  • prostovoljske aktivnosti,
  • zaposlovanje in podjetništvo,
  • socialna vključenost,
  • participacija,
  • izobraževanje in usposabljanje,
  • zdravje in dobro počutje,
  • ustvarjalnost in kultura,
  • mladi in svet.

Takšna ureditev omogoča neposredno primerjavo posameznih področij mladinskih politik med državami članicami in vpogled v organiziranost ter izvajanje ukrepov po posameznih področjih.
Poleg tega, vsako poglavje vsebuje tudi slovar pojmov, referenčne dokumente in vire, ki so bili uporabljeni pri pripravi tekstov, ter arhiv preteklih verzij poglavij. Zbirke podatkov na platformi Youth Wiki se namreč redno posodabljajo, kar zagotavlja aktualnost zbranih podatkov in informacij, obenem pa preko arhiva starejših verzij podatkov omogoča časovno primerjavo sprememb na posameznem področju.

Youth Wiki je namenjen oblikovalcem politik, političnim odločevalcem, mladinskim organizacijam, organizacijam za mlade, raziskovalcem mladine in vsem drugim akterjem, ki se ukvarjajo in delajo z mladimi ali za mlade. Omogoča jim dostop do aktualnih in evropsko primerljivih podatkov, krepi vzajemno učenje na področju javnih politik za mlade, spodbuja izmenjavo podatkov v širšem evropskem prostoru in podpira deležnike pri odločanju ter zagovorništvu glede ukrepov namenjenih mladim.

Zbirke podatkov na skupni evropski platformi so objavljene v angleškem jeziku, na slovenski strani pa so objavljeni slovenski prevodi vseh devetih poglavij. Pogledate si jo lahko tukaj.