Z julijem tudi 70 % predplačila za NVO

Pričela je veljati novela Zakona o izvrševanju proračuna 2017–2018, ki zvišuje možna predplačila za letne projekte nevladnih organizacij iz 30 na 70 %.

Po novem bodo tako možna predplačila za projekte in programe NVO tudi do 70 %, če gre za sofinanciranje v višini do 20.000 € in če gre pri tem za projekte ali programe, ki se v celoti izvedejo v enem koledarskem letu. S tem se rešuje težava predvsem manjših NVO, ki morajo sedaj sredstva vnaprej zalagati, čeprav kot nepridobitne organizacije nimajo viška sredstev iz preteklih let.

NVO bodo nato lahko dokazila o upravičeni porabi sredstev predložila po zaključku izvedbe projekta (in torej ne v 180 dneh od prejema, kot je veljalo sedaj) in nato prejela še razliko sredstev.

Novela velja od julija 2017 dalje.

Več najdete tukaj.