Začel se je postopek izbora predstavnice ali predstavnika NVO v EESO

CNVOS je prišel s postopkom izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je posvetovalno telo Evropske unije, ki s strokovnimi nasveti pomaga Evropski komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu. Člani EESO zastopajo različne interese in so razdeljeni v tri skupine: delodajalci, zaposleni in različne interesne skupine.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga “Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij”, katerega lahko najdete tukaj.

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate, med katerimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov_k izbrati najprimernejšega_o. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (so se prijavile kot volivci_ke ali pa so predlagale svojega kandidata_ko).

Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Seje komisije za pregled prijavnic in glasovnic ter javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata_ko, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata_ke v angleškem jeziku, saj se ta za izbranega kandidata_ko posreduje tudi Evropskemu Svetu. Prijavnico lahko najdete tukaj.

Rok prijave je 5. 3. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj.