Zaključki Evropske mladinske konference v Estoniji

Od 24. do 26. oktobra se je 260 mladih, strokovnjakov in odločevalcev iz vse Evrope zbralo v Talinu v Estoniji. Razpravljali so o mladinski politiki in o tem, kaj mladi iz EU potrebujejo, da bi živeli bogato, trajnostno in uspešno življenje. Namen konference je bil ponuditi vpogled v posvetovanje o novi Evropski strategiji za mlade.

Predstavniki so se strinjali, da nova strategija ne sme biti le o mladih, vendar mora biti tudi razvita s podporo mladih. Hkrati so udeleženci prišli do sklepa, da je potreben korak naprej pri uporabi tehnoloških rešitev, z namenom, da se doseže čim večje število mladih ter da se posreduje čim več kakovostnih vsebin. 

Poudarili so tudi, da participacija v družbi krepi razvoj aktivnih in vplivnih ljudi, hkrati pa morajo mladi imeti primerne priložnosti, motivacijo in širšo podporo pri večji participaciji v družbi. Poudarjen je bil pomen udeležbe mladih pri vseevropskih aktivnostih.

Povečanje v financiranju in dostopu do programa Erasmus+ pa je predpogoj za podporo raznolikosti in mobilnosti. 

Več informacij, o temah obravnavanih na konferenci, najdete tukaj.