Zaključki Sveta Evrope na področju mladine

V Bruslju je 20. novembra 2017 zasedal Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Ministri, pristojni za področje mladine, so sprejeli splošni pristop Sveta EU glede predloga Uredbe o Evropski solidarnostni enoti in potrdili skupne sklepe o pametnem mladinskem delu.

Svet poudarja, da cilj pametnega mladinskega dela je raziskati interakcije med mladimi in mladinskim delom na eni strani ter digitalnimi mediji in tehnologijami na drugi strani. Tehnološki razvoj odpira nove možnosti za krepitev vloge in položaja mladih, saj zagotavlja dostop do informacij in ponuja nove priložnosti za razvijanje sposobnosti in njihovih kompetenc.