»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem izobraževalnem procesu.

Projekti se bodo izvajali v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).

Prijavitelj je lahko javni vrtec ali vrtec s koncesijo, osnovna šola, srednja šola, šola s prilagojenim programom oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dom za učence s posebnimi potrebami, ki so vpisani v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa oziroma javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis kandidira za največ tri zaposlitve asistentov, pri čemer za vsako zaposlitev odda svojo vlogo. Prijavitelj v času objave javnega razpisa objavi prosto projektno delovno mesto z odložnim pogojem, da bo delovno razmerje sklenjeno, če bo prijavitelj izbran na javnem razpisu.

Informativni dan za potencialne upravičence bo 21. 6. 2017 ob 15.00, v veliki sejni sobi na MIZŠ, Masarykova 16, Ljubljana.

Rok oddaje ponudb je 10. 7. 2017 do 12.00.

Več o razpisu in pogojih najdete tukaj.