Zavod za zaposlovanje je objavil dva javna povabila

1. Javno povabilo za izvedbo programov usposabljanja na delovnem mestu, Usposabljam.se 2020

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo, katerega predmet je sofinanciranje izvedbe programov usposabljanja na delovnem mestu za leto 2020.

Delodajalci bodo lahko z usposabljanjem na delovnem mestu spoznali brezposelno osebo v konkretni delovni situaciji in jo usposobili za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga bodo predlagali v ponudbi na javno povabilo. Usposabljanje traja 3 mesece, izjemoma lahko traja 2 meseca.

V usposabljanje na delovnem mestu naj bodo vključene osebe, ki so na Zavodu za zaposlovanje prijavljene v evidenci brezposelnih.

Ponudbo za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu lahko oddajo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujejo druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Ponudbo lahko oddate v elektronski obliki, katero lahko najdete tukaj. V eni pobudi lahko predlagate več programov.

Povabilo se odpre 30. 1. 2020 od 10.00 in je odprto najdlje do 30. 12. 2020 do 11:59 oziroma do razdelitve razpoložljivih sredstev.

Besedilo javnega povabila, pobudo in več informacij lahko najdete tukaj.

2. Javno povabilo za izvedbo programov delovnega preizkusa 2020

Zavod za zaposlovanje je objavil javno vabilo, katerega predmet je sofinanciranje delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje.

Delovni preizkus omogoča delodajalcem, da brezposelne preizkusi in spozna na konkretnem delovnem mestu, v skladu s programom preizkusa, ki ga predlaga v ponudbi na javno povabilo, še preden se delodajalec odloči glede zaposlitve.

Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 mesec. Delovni preizkus je lahko daljši od 1 meseca, če se vključi invalid ali oseba z odločbo za delo s krajšim delovnim časom od polnega. Čas trajanja posameznega delovnega preizkusa predlaga delodajalec.

V delovni preizkus naj se vključi osebe, ki so na Zavodu prijavljene v evidenci brezposelnih.

Ponudbo za izvajanje delovnega preizkusa lahko oddajo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujejo druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Ponudbo lahko oddate v elektronski obliki, katero lahko najdete tukaj. V eni pobudi lahko predlagate več programov.

Povabilo se odpre 30. 1. 2020 od 10.00 in je odprto najdlje do 30. 12. 2020 do 11:59 oziroma do razdelitve razpoložljivih sredstev.

Besedilo javnega povabila, pobudo in več informacij lahko najdete tukaj.