Zbirka dobrih praks na področju informiranja mladih: Youth Information Workers Fit For Youth!

“Youth Information Workers Fit For Youth!” je uporaben vir za mladinske delavce in tiste, ki se ukvarjajo z informiranjem in svetovanjem mladih. Vsebuje metode in dobre prakse mladinskega informiranja iz Evrope. Nastala je v okviru projekta strateškega partnerstva z naslovom “Youth Information Workers fit for Youth”, med SEGA, UMKI in ERYICA.

Namen zbirke je mladinskim delavcem zagotoviti znanje in vire ter metode in tehnike, ki se uporabljajo pri informiranju mladih.

Publikacijo si lahko ogledate tukaj.