Zbornik: Zaključki 7. cikla Dialoga mladih 2019-2020

Zavod Movit je objavil zbornik iz 7. cikla Dialoga mladih 2019-2020, ki se je končal z Evropsko mladinsko konferenco, ki je potekala v Zagrebu od 9. do 11. 3. 2020.  

Splošna tema je bila “Ustvarjanje priložnosti za vse”, sodelovalo je okoli 56.000 mladih iz vse Evrope in prispevalo svoj glas skozi različne aktivnosti, fokusne skupine, delavnice in nacionalna posvetovanja.  

Podteme cikla so bile: 

  • kakovostno zaposlovanje za vse,  
  • kakovostno mladinsko delo za vse,  
  • priložnosti za podeželsko mladino.  

Zbornik, v katerem so predstavljeni zaključki 18 mesečnega obdobja, je na voljo tukaj