O mreži

Ljubljanska mreža info točk – L’MIT je bila ustanovljena leta 1998 s strani Urada za mladino Mestne občine Ljubljana in združuje neprofitne organizacije, ki delujejo na področju informiranja za mlade. Osnovno področje delovanja mreže je informiranje mladih med 15. in 29. letom, ki bivajo, se izobražujejo, delajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana ter mladinskih organizacij in organizacije za mlade, ki prav tako delujejo na omenjenem področju. 

V ta namen L’MIT zbira, objavlja in brezplačno posreduje informacije:

  • na spletni strani lmit.org, kjer se informacije delijo na: L’MIT za mlade in L’MIT za mladinske organizacije;
  • preko baze organizacij, ki izvajajo aktivnosti z mladimi in za mlade v Mestni občini Ljubljana;
  • preko tedenskega obvestilnika e-NAMIG.

Na L’MIT spletni strani lahko mladi najdejo informacije o izobraževanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, aktivizmu, ekologiji, duhovnosti, zdravju in pomoči v stiski, lokalnih organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, razpisih in natečajih, evropskih programih za mlade. Pri tem pa izbiramo informacije o tistih dejavnostih, ki so za mlade brezplačne oziroma so jim dostopne po ugodnih cenah.

Informativno dejavnost nadgrajujemo tudi s svetovanjem mladim. Na ta način mladim nudimo aktivno podporo pri njihovem samostojnem iskanju, izbiranju in uporabi ustreznih informacij. 

Vse aktivnosti izvajamo skladno z načeli Evropske listine o informiranju mladih in z načeli Evropske listine za spletno informiranje mladih, sprejetih s strani mednarodne agencije ERYICA ter tudi z merili in standardi opredeljenimi v Konceptu informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji.

Mreža L’MIT je v letu 2019 postala pridružena članica ERYICE.

 Več o delovanju in organiziranosti mreže L’MIT najdete tukaj