O mreži L’MIT

Ljubljanska mreža info točk-L’MIT je mreža 8-ih neprofitnih organizacij, ki zbira, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije za mlade in mladinske organizacije v Ljubljani. Glavni namen mreže je mladim nuditi podporo pri iskanju pravih informacij in virov, ki jih potrebujejo pri uresničevanju svojih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju.

Na spletni strani L’MIT mladi lahko najdete informacije o izobraževanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, aktivizmu, ekologiji, duhovnosti, zdravju in pomoči v stiski, lokalnih organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, razpisih, natečajih in evropskih programih za mlade. Pri tem pa izbiramo informacije o tistih dejavnostih, ki so za mlade brezplačne oziroma so jim dostopne po ugodnih cenah.

Vse informacije se delijo na: L’MIT za mlade in L’MIT za mladinske organizcije. Naročiš se lahko tudi na obvestilnik e-NAMIG, ki vsak teden v tvoj e-nabiralnik prinaša sveže informacije. 

Vse aktivnosti izvajamo skladno z načeli Evropske listine o informiranju mladih in z načeli Evropske listine za spletno informiranje mladih, sprejetih s strani mednarodne agencije ERYICA ter tudi z merili in standardi opredeljenimi v Konceptu informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji.

Več o delovanju in organiziranosti mreže L’MIT najdete tukaj