Potrebujem pomoč

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
Naslov: Gotska 18, 1000 Ljubljana

Pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav. V Svetovalnem centru so zaposleni psihologi, pedopsihiatri, defektologi, pedagogi, logopedi in socialni delavci.

Varne hiše

Zavetišče SOS telefon Ljubljana
Telefon: 080 11 55
Naslov: p. p. 2726, 1000 Ljubljana

Namenjeno je ženskam in njihovim otrokom, da se umaknejo pred nasiljem in si uredijo življenje. V zatočišče se lahko umaknejo ženske stare več kot 18 let in njihovi otroci. Nudijo bivanje, svetovanje, zagovorništvo ter spremstvo na institucije. Bivanje lahko traja največ 12 mesecev in zanj se plača mesečni prispevek.

Krizni centri

Krizni center za mlade Ljubljana
Naslov: Podmilščakova ulica 20, 1000 Ljubljana

Krizni center je namenjen mladim do 18 leta, ki v centru lahko preživijo do 21 dni. Krizni center je odprt 24 ur dnevno in vanj se lahko zatečejo mladi, ki so v stiski. V času bivanja se učijo socialnih veščin, mladim pomagajo pri učenju in aktivno preživljanje prostega časa. Prostovoljna sta vstop in izstop.

Zveza prijateljev mladine Slovenije
Naslov: Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljubljana

Skozi projekte dvigujejo kakovost življenja otrok, mladostnikov in družin ter pomagajo preko različnih akcij zbirati denar za socialno šibkejše.

Psihologi in psihiatri za otroke in mladostnike 

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana: Center za mentalno zdravje
Naslov: Grablovičeva ulica 44a in Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/58 74 900 (sprejemna pisarna CMZ) / 01/30 03 450 (enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola)

CMZ sestavljajo sledeče enote: 

Pomoč pri motnjah hranjenja

Center za mentalno zdravje: Enota za motnje hranjenja
Naslov: Grablovičeva 44a, 1000 Ljubljana

Enota je specializirana za obravnavanje motenj hranjenja, pacientk in pacientov, ki so stari več kot 17 let.

Pediatrična klinika: Služba za otroško psihiatrijo
Naslov: Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana

Obravnava otrok z duševnimi motnjami. Obravnava otroke z motnjami hranjenja do 15 let.

Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA
Naslov: Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana

Zavzemajo se za celosten pogled na problematiko motenj hranjenja in nudijo strokovno pomoč pri motnjah hranjenja.

Ženska svetovalnica
Naslov: Cesta v Mestni log 55 (Murgle center), 1000 Ljubljana

Ženskam v stiski nudijo brezplačno svetovanje, zagovorništvo in informacije pristojnostih javnih služb ter pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč. Delujejo tudi javno, zavzemajo se za pravice žensk in so proti kakršnikoli diskriminaciji žensk.

Overeaters Anonymous: Slovenska skupnost OA

Anonimni prekomerni jedci ponujajo brezpogojno sprejemanje in podporo. Namenjeni so vsem, ki imajo kakršne koli težave s težo.

Telefonsko svetovanje 

TOM telefon 

Telefonska številka 116 111

Je telefon za otroke in mladostnike in jim nudi čustveno oporo ter možnost zaupnega anonimnega pogovora z usposobljenim svetovalcem. Na njihovi spletni strani pa nudijo informacije o različnih temah zanimivih za mlade.

SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 

Telefonska številka 080 11 55

Telefon je namenjen svetovanju ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. Pokličete lahko vsak delavnik od 12.00 do 22.00 ter vsak dan od 18.00 do 22.00. v okviru društva SOS pa delujeta tudi dve zatočišči v Ljubljani, kamor sprejemajo vse ženske in njihove otroke iz vse Slovenije.

Klic v duševni stiski 

Telefonska številka 01/ 520 99 00

Klic deluje v okviru UPK Ljubljana. Svetovalci so usposobljeni za pogovor z ljudmi, ki razmišljajo o samomoru. Pogovor je anonimen. Pokličete lahko vsako noč med 19.00 in 7.00.

Samarijan 

Telefonska številka: 116 123

Deluje 24 ur, vsak dan, za mlade in starejše v različnih stiskah.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju 

Telefonska številka: 080 28 80
Naslov: Masarykova 23, 1000 Ljubljana

Združenje je namenjeno otrokom, žrtvam vseh oblik trpinčenja, spolnega napada, nasilja v družini in vrstniškega nasilja.

Policija 113

Reševalci 112

Sopotnik 116 123

Spletno svetovanje

Zavod Med.Over.Net

Na spletni strani najdete forum in nasvete strokovnjakov iz različnih področji; zdravje, odnosi, prehrana, prosti čas.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Dostop do strokovnjakov s področja zdravja, dostop do projektov in člankov.

Društvo za psihološko svetovanje Kameleon

Društvo, ki nudi psihološko svetovanje preko spleta. Na njihovi spletni strani najdete tudi prispevke za otroke, mladostnike in odrasle.

Svetovalnica #tosemjaz

Mladinski program promocije zdravja To sem jaz so razvili na Oddelku za socialno medicino in promocijo zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Od januarja 2014 deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ključna vsebina je usmerjena v razvijanje pozitivne mladostnikove samopodobe in socialnih veščin. 

Uporabni viri

Kam in kako po pomoč v duševni stiski