Preventiva

MISSS-Mladinsko informativno-svetovalno središče Slovenije

Naslov: Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana

MISSS je neprofitni zavod, ki izvaja socialno varstvene in mladinske programe, ki so namenjeni otrokom, mladostnikom in staršem. Delo z uporabniki temelji na usmerjanju in podpori pri aktivnem reševanju različnih življenjskih situacij ter integraciji mladih z manj priložnostmi.

Društvo za preventivno delo 

Naslov: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Društvo za preventivno delo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ustvarjeno z namenom medsebojnega informiranja, izmenjave izkušenj, izpopolnjevanja znanj ter delovanja na področju zaščite in krepitve duševnega zdravja oziroma prevencije v okviru socialnega varstva, zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Cilj delovanja Društva je širjenje individualnih in socialnih možnosti za doseganje čim višjega nivoja kakovosti duševnega zdravja in kakovosti življenja posameznika, skupin in socialne skupnosti v celoti, v Republiki Sloveniji. Od leta 2015 spada tudi v mrežo javnih socialnovarstvenih programov v Sloveniji.

Program “Mladinske delavnice” se uspešno izvaja že več kot 20 let po številnih osnovnih šolah širom Slovenije. Namenjen je najstnikom starim od 13 do 15 let. Namen programa je spodbujanje pozitivnega psihosocialnega razvoja ter opolnomočenje najstnikov s težavami pri odraščanju in njihovih sovrstnikov za uspešno reševanje razvojnih nalog, socialnih stisk in težav ter preprečevanje socialne izključenosti in razvoja odvisnosti od PAS (psihoaktivnih substanc), medvrstniškega nasilja ter neodgovornega spolnega vedenja.

Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra

Naslov: Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana

Namen društva je skrb za boljši položaj in odnos do LGBT-oseb. Zagotavljajo varen prostor in izobražujejo ter osveščajo o LGBT problematiki. Svetujejo mladim in jim pomagajo pri reševanju težav, ter delujejo pri ozaveščanju javnosti glede spolne usmerjenosti ter odpravi diskriminacije LGBT-oseb. Znotraj društva deluje informacijska točka, ki mladim nudi možnost pridobivanja informacij o spolni usmerjenosti, spolnih identitetah, spolnih izrazih, diskriminaciji, človekovih pravicah. Prav tako pa se mladi lahko v njihovi svetovalnici pogovorijo o vprašanjih, ki so vezani na spolno usmerjenost in temami povezanimi s to problematiko. 

Ponujajo tudi brezplačno in zaupno testiranje za hiv, hepatitis B in C, sifilis, oralno in rektalno gonorejo, in sicer za vse moške, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM) in trans osebe. Vsem, ki so že opravili cepljenje proti hepatitisu B, omogočajo brezplačno meritev titra protiteles. Testiranje poteka vsak delovni ponedeljek med 17.00 in 20.00 in vsako prvo soboto v mesecu med 12.00 in 15.00 na Trubarjevi 76 a v Ljubljani, prvi in tretji petek v mesecu med 23.00 in 2.00 v klubu Tiffany in zadnji ponedeljek v mesecu v Savni Gymnasium. Prav tako pa testiranja občasno potekajo tudi v drugih krajih po Sloveniji. Vsem MSM v okviru testiranja nudijo tudi možnost brezplačnega cepljenja za hepatitis A in B.

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico

Naslov: Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana

Društvo se zavzema za promocijo in zaščito človekovih pravic. Delujejo na področju informiranja o različnih LGBT vsebinah, zdravstvene preventive, medsebojnih odnosov. Izvajajo programe HIV/AIDS preventive, namenjen moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi, organizirajo dejavnosti za mlade LGBTIQ osebe in njihove prijatelje ter svetuje mladim LGBT osebam in njihovim staršem.

Prenašaj sporočilo, ne virusa

Na spletni strani izveste kakšni so znaki okužbe s HIV, kako preprečiti, da bi prišlo do okužbe, kdaj na testiranje.

Združenje DrogArt

Izvajajo telefonsko, internetno in osebno svetovanje za ljudi s težavami, povezanimi z uporabo drog. Nudijo tudi svetovanje in informiranje za starše, učitelje in ostale, ki se pri svojem delu ali v vsakdanjem življenju srečujejo s težavami, povezanimi z uporabo psihoaktivnih snovi. Z veseljem ti bodo odgovorili na kakršno koli vprašanje povezano z drogami.

Izberi sam

Izvajajo telefonsko, internetno in osebno svetovanje za mlade s težavami povezanimi z uporabo alkohola. Nudijo tudi svetovanje in informiranje za starše, učitelje in ostale, ki se pri svojem delu ali v vsakdanjem življenju srečujejo s težavami, povezanimi z uporabo alkohola. Z veseljem ti bodo odgovorili na vprašanja povezana z alkoholom (nekaj zanimivih odgovorov na vprašanja vrstnikov najdeš tudi na njihovi spletni strani pod zavihkom FAQ).

SAFE-SI – točka osveščanja o varni rabi interneta

SAFE-SI je nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta za otroke in mladostnike v Sloveniji.

Centri za socialno delo Ljubljana