Prostovoljstvo v Sloveniji

Kaj je pravzaprav prostovoljstvo in kako se vključiti?

Prostovoljstvo deluje na različnih področjih – kulturnem, okoljskem, socialnem, športnem, izobraževalnem, zdravstvenem, turističnem, v kriznih situacijah, … in ima velik pomen za skupnost, saj izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese marginaliziranih posameznikov in skupin ter spodbuja aktivno državljanstvo. Že če pozorno raziščeš le svoje lokalno okolje, boš prav gotovo odkril/a mnogo priložnosti, da narediš nekaj koristnega tako za posameznike kot tudi za celotno skupnost.

Prostovoljstvo je tudi vitalen del mladinskega področja. Pri participaciji mladih v okviru mladinskih organizacij, organizacij za mlade in drugih nevladnih in neprofitnih organizacij gre večinoma za prostovoljsko udejstvovanje. Tovrstno udejstvovanje lahko označimo tudi kot neformalno učenje, saj gre za pridobivanje kompetenc in delovnih izkušenj zunaj formalnih šolskih okvirov.

Si želiš delovati točno na določenem področju ali podpreti delovanje točno določene organizacije? Za začetek si lahko ogledaš spletno stran Slovenske filantropije, ki je nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. 

Poleg seznama organizacij, med katerimi boš prav zagotovo našel pravo zase, so na spletni strani zbrane tudi vse potrebne informacije in uradna dokumentacija povezana s prostovoljstvom. Za več informacij obiščite spletno stran www.prostovoljstvo.org.