Študij v tujini

Mobilnost študentov v programu Erasmus+

Študenti lahko odidete na visokošolsko institucijo, ki ima z vašo matično institucijo podpisan bilateralni sporazum, na študijsko izmenjavo ali pa odidete na usposabljanje (prakso) v katerokoli evropsko podjetje oz. organizacijo. Na študij lahko odidete za obdobje od 3 do 12 mesecev, na usposabljanje pa tudi od 2 do 12 mesecev.

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse.

Program Erasmus+ vam omogoča, da lahko izvedete mobilnost tudi do 12 mesecev po diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo še v času, ko še imate status.

Študentje ne morete neposredno zaprositi za finančno dotacijo. Informacije o možnostih Erasmus izmenjave so študentom in osebju na voljo v mednarodni službi in/ali pri Erasmus koordinatorju matične visokošolske institucije. 

Več informacij je na voljo tukaj.

Brošura Erasmus+: Izobraževanje in usposabljanje 

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelke, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave.

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Študenti lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti! Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

Marie Skłodowska-Curie

Študenti doktorskega študijskega programa lahko za študij oziroma raziskovalno delo v tujini prejmejo podporo iz dejavnosti Marie Skłodowska-Curie

Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie so predvsem štiri:

Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie podpirajo tudi prireditev Noč evropskih raziskovalcev (NIGHT), ko raziskovalci predstavijo svoje delo. V državah EU jo pripravijo vsako leto na zadnji petek v septembru.

Druge uporabne povezave:

Ministrstvo za izobraževanje in šport – Štipendije tujih vlad

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

European Funding Guide

Bachelors Portal EU

Masters Portal EU

PhD Portal EU

Scholarship Portal EU

Summer Schools in Europe

Study in Europe