Alpska strategija – predstavi svoj projekt!

V okviru sodelovanja regij in držav znotraj Alpske konvencije, se za Alpsko makroregijo izvaja tudi strategija, v katero je aktivno vključena tudi Slovenija. Največji dogodek alpske strategije predstavlja letni forum, na katerem se razpravlja o aktualnih izzivih Alpske regije.

Letošnje leto letni forum organizira Tirolska, katere predsedovanje je še posebej obarvano z mladimi; vključujejo jih namreč v različne dogodke in diskusije, saj so mladi temelj prihodnosti in s svojimi idejami ter aktivnostjo lahko že danes prispevajo k izboljšanju in spremembam.

V sklopu foruma za mlade pripravljajo tekmovanje, na katerem bodo izbrali najboljši projekt letnega foruma. Mlade, stare od 16 do 25 let, vabijo, da predstavijo svoje ideje o trajnostnem, modernem in privlačnem življenju v Alpski regiji in z malo sreče osvojijo realizacijo projekta.

Za sodelovanje na tekmovanju je pomembno, da se ideja oziroma projekt navezujeta na vsaj eno izmed naslednjih področij:

  • delo in izobrazba v Alpski regiji (iskanje pripravništev, mobilnost, turizem, profesionalni vidiki);
  • narava in okolje (živeti v okolju, voda, prst, zrak, živalstvo in rastlinstvo, trajnosten ekonomski razvoj);
  • Alpe kot moderno/privlačno okolje za življenje (internet, digitalizacija, elektronska povezanost, mobilnost);
  • klimatske spremembe in energija (upravljanje naravnih tveganj, obnovljiva energija).

Za sodelovanje na tekmovanju je pomembno, da je ideja razvita do te mere, da se jo lahko realizira.

Projekt mora biti napisan v angleškem jeziku, rok za oddajo pa je 15. oktober 2018.

Več informacij najdete tukaj.