Anketa “Avtentično vodenje in dobro počutje na delovnem mestu”

Študentka zaključnega letnika Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, smer Management, pripravlja magistrsko delo z naslovom “Avtentično vodenje in dobro počutje na delovnem mestu”.

V nalogi želi raziskati povezavo med avtentičnim vodenjem in dobrim počutjem na delovnem mestu med mladimi zaposlenimi. Njen cilj je, da spozna pogled mladih zaposlenih na temo avtentičnosti in dobrega počutja na delovnem mestu, kakšna je občutljivost na delovno okolje in kako hitro ste pripravljeni zamenjati delovno mesto zaradi nezadovoljstva.

Za namen raziskave, je pripravila dva sklopa vprašanj, prvi sklop se nanaša na avtentično vodenje, drugi sklop pa na dobro počutje na delovnem mestu.

Vabljeni, da ji pomagate pri raziskavi tako, da si vzamete 15 minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. S svojimi odgovori boste ogromno pripomogli k raziskovanju in preučevanju te tematike.

Za vse nejasnosti ali dodatna vprašanja je na voljo na: vesna.prasnikar1@gmail.com.

Anketo lahko najdete tukaj.

Vir: Študentka zaključnega letnika Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (Vesna Prašnikar)