Anketa: Covid-19 in delavci_ke v kulturnem in kreativnem sektorju

Kreativen center Poligon v ko-produkciji s Centrom za kreativnost vabita k reševanju ankete o vplivu Covid-19 krize na delavce_ke, ki delujejo v kulturnem in kreativnem sektorju v Sloveniji.  

To je prva obsežna tovrstna raziskava v Sloveniji. Z njo želijo ugotoviti kako se spoprijemajo delavci_ke s spremenjenimi pogoji dela. Podatki bodo omogočili oblikovanje smiselnih priporočil in načrtovanje akcij, ki bodo ustrezno pomagala.  

Potrebujejo vsaj 1000 rešenih anket.  

Anketo lahko najdeš tukaj 

Poziv lahko najdeš tukaj