Anketa o prihodnosti mladih

MSS pripravlja raziskavo na temo pričakovanj mladih od trga dela in njihovih predstav o prihodnosti, ki jo pričenjajo z objavo ankete za študente, in sicer za tiste, ki:

  • so v študijskem letu 2018/19 vpisani na visokošolski / univerzitetni študijski program;
  • so že zaključili vsaj 1. letnik študija;
  • še niso bili v rednem delovnem razmerju (redno zaposleni) in
  • še niso dopolnili 30 let.

Za vse tiste, ki ste stari manj kot 30 let, še nikoli niste bili zaposleni, ne študirate ali pa še niste zaključili 1. letnika visokošolskega študija, bo anketa objavljena 3. oktobra 2018.

Za tiste, ki ste stari manj kot 30 let in ste ali pa ste že kdaj v življenju bili redno zaposleni oz. samozaposleni, bo prav tako pripravljena posebna anketa, ki bo na voljo 3. oktobra 2018.

Vabljeni k izpolnjevanju in hvala za vaš prispevek!

Anketo najdete tukaj.