Beleženje kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom

Slovenska filantropija je na enem mestu zbrala različne možne načine beleženja kompetenc, ki jih mladi pridobivajo na neformalne načine.

Eden izmed takšnih načinov pridobivanja kompetenc je opravljanje prostovoljskega dela.

Znanja in kompetence, pridobljene s prostovoljskim delom,  merimo in beležimo z različnimi pripomočki, prostovoljske organizacije pa si prizadevajo, da bi razvili enotni sistem, ki bi ga lahko uporabljali vsi, od prostovoljcev in prostovoljskih organizacij do delodajalcev in izobraževalnih institucij.

Različne organizacije uporabljajo različna orodja in pripomočke, ki so jih razvijale različne prostovoljske in mladinske organizacije.

1. Nefiks in e-Nefiks:
V Sloveniji je najdlje v rabi  in med mladimi tudi najbolj razširjen, vse bolj se uveljavlja tudi med delodajalci. Orodje se razvija in omogoča povezovanje z drugimi sistemi evidentiranja prostovoljskega dela in izkušenj.

2. MEPI (Zavod MEPI)
Mednarodno priznanje za mlade je namenjeno mladim od 14. leta naprej. Uporabniki v njem oblikujejo osebne mape z evidencami neformalno pridobljenih znanj in veščin. Raba tega orodja se širi tudi na fakultete.

3. IM-PROVE (Voluntariat)
Aplikacija IM-PROVE mlade prostovoljce, mentorje in mladinske delavce/voditelje v prostovoljskih organizacijah, vodi k ustreznemu prepoznavanju in poimenovanju kompetenc, razvitih z različnimi prostovoljskimi aktivnostmi. Pripomoček je namenjen prevajanju znanj in izkušenj v kompetence in se navezuje na druge platforme za prepoznavanje kompetenc – Youthpass in Europass.

4. Potrdilo o prostovoljskem delu
Slovenska filantropija je oblikovala vzorec potrdila o prostovoljskem delu, ki vsebuje tudi prostor za opis kompetenc. Potrdilo je na voljo tudi vsem organizacijam, včlanjenim v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij.

5. Youthpass
Namenjen je mladim udeležencem evropskih prostovoljskih programov. Z njim zelo sistematično beležimo kompetence v okviru koncepta ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.

6. Portfolijo in E-portfolijo (Andragoški center Slovenije)
Ta pripomoček omogoča ustvarjanje mape učnih in drugih dosežkov, njegov namen pa je povečati dostopnost vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem in neformalnem okolju. Uporabljajo ga na ljudskih univerzah, ki delujejo v mreži svetovalnih središč ISIO.

Mladi aktivni prostovoljci, ki si želijo, da bi bile kompetence, pridobljene s prostovoljskim delom, zabeležene in da bi jih lahko uveljavljali tudi pri iskanju zaposlitve ali nadaljevanju šolanja, se lahko obrnejo na mentorja v organizaciji, kjer opravljajo prostovoljsko delo. Mentor lahko kompetence evidentira z orodjem ali pripomočkom, ki ga organizacija redno uporablja, ali pa skupaj s prostovoljcem poišče najprimernejšo možnost.

Prostovoljstvo je za mlade vsekakor priložnost, da pridobijo nova znanja, veščine, kompetence, odkrijejo, kaj jih zanima, razširijo svoja obzorja, morda ugotovijo celo, s čim bi se želeli poklicno ukvarjati.

Za vse to seveda formalno beleženje kompetenc ni nujno potrebno, je pa priporočljivo: prostovoljec se na ta način zave, česa se je naučil, laže pa tudi komunicira z organizacijami, delodajalci in izobraževalnimi inštitucijami, saj se lahko opre na standardiziran dokument.