Benefit kabare: Feminizem ni šala! Kvir ni “prvi april”!

Z Benefit zborovsko cirkuškim kabarejem: “Feminizem ni šala! Kvir ni prvi april!” se na dan norcev in noric poklanjajo vsem čarovnicam, upornicam_kom, borkam_cem in drugim, ki so se skozi zgodovino borile_i in se še vedno borijo za enake možnosti in pravice žensk, LGBTIQ* oseb, migrantk_ov in drugih marginalnih skupin.

Poklanjajo se vsem, ki so opozarjale_i in še vedno opozarjate/mo na diskriminacije, zlorabe, nasilje, objektivizacijo in seksualizacijo ženskih teles. Poklanjajo se vsem, ki opozarjate/mo na pomembnost pravice odločanja o lastnem.

Nastopajoče_i: FPZ Z’borke
Ostale_i nastopajoče_i bodo znane v kratkem, najkasneje pa na dogodku.

Izkupiček Benefit kabareja bo v celoti namenjen kritju sodnih stroškov za tožbe povezane z AT Rog (Ohranimo Tovarno Rog). Dogodek je tudi del dogodka 11. obletnice Tovarne Rog.

V kolikor bi želeli sodelovati s točko, se lahko prijavite na: danijelazajc@gmail.com.

Dogodek bo 1. 4. 2017 ob 21. 00 v Tovarni Rog.

Vir: Cirkusarna NaokROG