Bi radi vedeli, za kaj gre pri Referendumu o zakonu o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o RTV Slovenija?

V nedeljo, 27. novembra 2022, bo potekalo glasovanje o treh zakonodajnih referendumih, in sicer o noveli Zakona o vladi, noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Vsi tri referendumi bodo potekali 27. 11. 2022.

Na referendumu o zakonu o vladi se bo odločalo, ali se bo novonastala ministrstva ukinilo ali ne. Nova vlada načrtuje povečanje za tri resorje in prenos na več področji: vzpostavili bi ministrstvo za solidarno prihodnost visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo.

Na referendumu o zakonu o socialni oskrbi se bo odločalo, ali se izvajanje zakona zamakne ali ne. Zakon bi trenutna vlada zamaknila, ker je nov steber socialne varnosti v praksi neizvedljiv v časovnih okvirih, ki si jih je prejšnja vlada zastavila.

Na referendumu o zakonu o javni RTV se bo odločalo o sprejetju novega načina upravljanja RTV Slovenija, ki v največji možni meri politiki onemogoča vpliv na javni medij. Po sedanji ureditvi, ki je v veljavi od leta 2005, 21 od 29 članov Programskega sveta kot organa upravljanja RTV Slovenija imenuje državni zbor. Izmed 21 članov državni zbor imenuje pet članov na predlog političnih strank, proporcionalno po zastopanosti v državnem zboru, 16 članov pa imenuje na predlog gledalcev in poslušalcev, univerz, fakultet, društev in drugih organizacij civilne družbe. Državni zbor ni pri tem vezan na nobene kriterije.

Za druge načine glasovanja (izseljenci, izven okraja stalnega prebivališča, na domu) je Državni volilni komisiji to potrebno javiti do 23. 11. 2022. Za glasovanje po pošti je potrebno sporočiti do 16. 11. 2022, v primeru glasovanja po pošti zaradi samoizolacije zaradi okužbe z COVID pa do 21. 11. 2022.

Več informacij je na voljo tukaj in tukaj.

Vir: DVK, CNVOS