Center Rog išče vodjo izobraževalnih programov

Center Rog je objavil razpis za prosto delovno mesto za vodjo izobraževalnih programov: Vodja projektov.

Gre za delo za nedoločen čas s pričetkom najkasneje 1. 12. 2022. Delo zajema:

 • načrtovanje in razvoj izobraževalnih programov za različne ciljne skupine uporabnic_kov (profesionalci_ke, študenti_ke, ljubitelji_ce, otroci in mladina …) – priprava letnega programa izobraževanj (delavnice, tečaji, poletne šole, študentski seminarji, strokovna predavanja ipd)
 • priprava javnih pozivov za partnerstva na področju izobraževanj ter koordinacija partnerskih programov;
 • strateško in operativno povezovanje z drugimi domačimi in mednarodnimi institucijami (javnimi in zasebnimi) na delovnem področju;
 • zasnova publikacij in uredniško urejanje publikacij, povezanih z izobraževalnimi programi za različne ciljne skupine uporabnic_kov;
 • sodelovanje z notranjimi in zunanjimi izvajalci_kami izobraževanj in nadzor nad kakovostjo dela;
 • spremljanje razpisov na delovnem področju (posebej Obzorja in Erasmus+ programi), priprava razpisne dokumentacije ter administrativno in finančno vodenje pridobljenih projektov ter sodelovanje z vodjo projektov na področju mednarodnega sodelovanja;
 • sodelovanje z vodjo trženja pri pripravi trženjskih produktov na področju izobraževanj;
 • sodelovanjem z vodjo stikov z javnostmi pri strateškem načrtovanju in izvajanju komunikacije izobraževalnih programov ter posredovanje relevantnih informacij za spletno stran in družbena omrežja zavoda;
 • sodelovanje z vodji proizvodnih laboratorijev pri načrtovanju usposabljanj in izobraževanj;
 • sodelovanje pri pripravi strateškega načrta zavoda, letnih načrtov in poročil ter drugih skupnih dokumentih zavoda ter spremljanje in pripravljanje poročil o statistiki in poteku izobraževalnih dejavnosti zavoda;
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavkami_ci zavoda;
 • evalvacije in predlogi izboljšav na delovnem področju;
 • strokovno izpopolnjevanje na delovnem področju;
 • skrb za kontrolo in arhiviranje dokumentacije;

Iščejo osebo, ki pozna področje arhitekture, oblikovanja, uporabnih umetnosti in drugih področji dela zavoda. K prijavi je potrebno priložiti življenjepis, motivacijsko pismo in skenirano potrdilo o pridobljeni izobrazbi.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS