Center Rog zaposli vodjo projektov za upravljanje skupnosti

V Centru Rog iščejo novega sodelavca ali sodelavko, ki obvlada vodenje projektov in bo skrbel_a za različne vidike razvoja in upravljanja raznolike skupnost.

Delo bo potekalo s poudarkom na vključevanju priseljenk_cev, prosilk_cev za azil in drugih sistemsko izključenih skupin, na povezovanju institucije s sosedi, ki živijo v neposredni bližini Centra Rog, ustvarjanju varnega prostora za ženske in LGBTQA+ skupnosti, ter upravljanju participatornega proračuna in s tem vključevanja članov_ic Centra Rog v glasovanje in druge oblike soodločanja.

Vključenost različnih občinstev oziroma družbena kohezivnost je eden od strateških stebrov Centra Rog, ki so jih oblikovali na podlagi priporočil delovnih skupin s področij participatornega proračuna; vključevanja priseljenskih skupnosti ter družbene raznolikosti in enakosti spolov.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Center Rog