Cmepius je razpisal prosto delovno mesto: Višji svetovalec področja III

Cmepius v njihovo ekipo vabi novega sodelavca na prostem delovnem mestu višjega svetovalca področja III.

Zaposleni bo opravljal delo na področju komuniciranja z javnostmi. V začetku novega sedemletnega programa Erasmus+ (2021 – 2027) želi javni zavod okrepiti zunanjo komunikacijo z vsemi zainteresiranimi javnostmi. Prva faza, vzpostavitev spletne strani, je v zaključevanju, nadalje želijo komunikacijske kanale nadgraditi in zagotoviti ažurnost informacij.

Naloge novega sodelavca bodo vzdrževanje spletne strani ter njeno ažurno spreminjanje, sodelovanje pri oblikovanju tiskanih in elektronskih gradiv, upravljanju družbenih omrežij ter pri organizaciji dogodkov. Od kandidata pričakujejo, da dobro obvlada programsko orodje WordPress in ima izkušnje z vzdrževanjem spletnih strani. Imeti mora tudi veselje do pisane besede ter nekaj kreativnosti. Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo osnovna grafična orodja za oblikovanje (npr. Canva).

S kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do 30. 9. 2023 za čas vzpostavitve tehnične izboljšave delovnega procesa na področju komuniciranja z javnostmi (ažurno komuniciranje preko spletne strani in drugih komunikacijskih kanalov) s 6 mesečnim poskusnim delom.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Cmepius