Delavnice OMRA

Inštitut Karakter v okviru programa OMRA izvaja brezplačne delavnice, namenjene obveščanju in ozaveščanju o težavah, povezanih s stresom, razpoloženjskimi, osebnostnimi in drugimi duševnimi motnjami, ter o načinih soočanja z njimi.

Cilji delavnic so predstaviti pomen duševnega zdravja, blažiti stigmo, informirati o obvladovanju dejavnikov tveganja, spodbujati prepoznavanje duševnih težav in stisk ter seznanjati, kam se obrniti po ustrezno pomoč.

Navedene vsebine na delavnicah na razumljiv in praktičen način predstavljajo priznani strokovnjaki. Udeleženci pridobijo znanje o težavah v duševnem zdravju, kot so depresija, tesnobnost, osebnostne motnje, s stresom povezane duševne stiske itd. Tako opremljeni težave bolje prepoznavajo ter so bolj vešči ukrepanja v zvezi z njimi.

Na delavnicah so dobrodošli vsi, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, njihovi bližnji, pa tudi strokovni delavci ter predstavniki organizacij, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s težavami v duševnem zdravju, in nenazadnje tudi vsi ostali, ki jih tematika zanima.

Navedene vsebine bodo predstavili priznani strokovnjaki na sledečih spletnih delavnicah:

  • Stres povzroča stiske, okrepite svoje moči!: 19. 11. (od 9.00 do 14.20),
  • Čustveni vrtiljak odnosov: prepoznajmo osebnostne motnje med nami: 22. 11. (od 9.00 do 14.20),
  • Moč pogovora – šibkost stigme: 10. 11. (od 9.00 do 12.50).

Da bodo delavnice ravno v teh kritičnih okoliščinah nemoteno potekale, so jih do nadaljnjega preselili na splet. 

Več informacij o delavnicah ter prijavnice najdete tukaj.

Vir: Inštitut Karakter