Delovno mesto: glavni tajnik NSIOS

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je objavil javni natečaj za položaj glavni tajnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije;

– da ima specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj;

– znanje uradnega jezika;

– vozniški izpit B kategorije;

– osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika;

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prijave z Europass življenjepisom, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen, izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica ter vizijo lahko kandidati oddajo po pošti ali elektronsko.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS