Delovno mesto na Evropskem mladinskem forumu

Na Evropskem mladinskem forumu iščejo vodjo zagovorništva s poudarkom na delu participacije mladih in digitalizacije.

Evropski mladinski forum je mladinska organizacija, ki predstavlja več kot 100 evropskih mladinskih organizacij. Ukvarja se predvsem z vključevanjem mladih, izboljševanje položaja mladih in svetovanjem. Uspešen kandidat_ka bo tesno sodeloval_a z direktoratom za zunanje zadeve.

Delo zajema strateško vodenje Evropskega mladinskega foruma in sodelovanje s Svetom Evrope, nadzor vsakodnevnih aktivnosti, gradnja strateških partnerstev in koordinacija sestankov znotraj in izven organizacije. Kandidat_ka mora imeti vsaj 4 leta izkušenj z delom znotraj nevladne organizacije, izobrazbo iz področja političnih znanosti, mednarodnih odnosov, ekonomije ali prava ter izkušnje z delom z mladimi.

Več informacij o delovnem mestu je na voljo tukaj.

Vir: EuroBrussles