Delovno mesto: Strokovni_a sodelavec_ka za socialne programe in humanitarno pomoč

Na Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju Ljubljana zaposlijo osebo, ki bo samostojno in v sodelovanju z ekipo sodelavk in sodelavcev na dnevni ravni skrbela za področje socialnih programov in humanitarne pomoči.

Delovne obveznosti bodo:

  • Stik in delo z ljudmi, ki se soočajo z materialno ogroženostjo in/ali socialno izključenostjo – informiranje, usmerjenje, psihosocialna pomoč in podpora – delo v pisarni za informiranje, psihosocialno podporo in prvi sprejem beguncev,
  • koordinacija, spremljanje in mentorstvo prostovoljcem Skupine za nudenje psihosocialne pomoči,
  • sprejemanje in obravnava prošenj za denarne humanitarne pomoči,
  • delo v Humanitarnem centru (sprejem uporabnikov, delitev pomoči),
  • vodenje evidenc, priprava programov dela in poročil,
  • sodelovanje z drugimi deležniki na področju socialnega varstva,
  • sodelovanje pri razvoju novih programov in projektov na področju socialnih dejavnosti.

Prijavo v slovenščini (CV, motivacijsko pismo, dokazila o izpolnjevanju pogojev) pošljite na ema.verbnik@rdecikrizljubljana.si do 31. 3. 2023.

Več informacij o delovnem mestu najdete tukaj.

Vir: Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana