Delovno mesto: Višji svetovalec področja I

Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja prosto delovno mesto:

 • Višji svetovalec področja I

Delovno mesto je razpisano za delo na projektu »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016 – 2018«, predvidoma do 30. 11. 2018.

Kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem (druga stopnja, VII/2),
 •  družboslovna ali druga ustrezna smer,
 • najmanj pet (5) let delovnih izkušenj,
 • DRUGI POGOJI:
  •    strokovni izpit iz upravnega postopka,
  •    znanje uradnega jezika,
  •    znanje tujega jezika,  
  •    računalniška pismenost.

Prijava je mogoča do 1. 6. 2017.

Več informacij najdete na strani ZRSZ ali na strani Javnega štipendijskega, razvojnega in preživninskega sklada Republike Slovenije.