Denarna pomoč za študentske družine

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje denarno pomoč, ki je namenjena študentskim družinam v socialni stiski. Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči.

Na razpisu so zagotovljena sredstva v višini 4.000 eur, pridobljena iz naslova ŠOU v Ljubljani. Posamezni študentski družini se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v višini 400 eur.

Pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo pogoj, da ima najmanj en starš status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in ni v rednem delovnem razmerju. 

Na razpis se ne moreta ločeno prijaviti mama in oče istega otroka.

Rok za oddajo vlog je 13. september 2019.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete tukaj.