Dnevi družbene odgovornosti 2018

Poslanstvo Ekvilib Inštituta je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Naj bodo Dnevi družbene odgovornosti en korak bližje temu. 

Dnevi družbene odgovornosti, so dnevi namenjeni promociji, izobraževanju in osveščanju o pomenu družbeno odgovornega poslovanja in obnašanja. Dneve organizirata Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS) ter Ekvilib Inštitut skupaj s partnerji. K soustvarjanju in sodelovanju pri dnevih družbene odgovornosti so vabljeni vsi posamezniki, podjetja in organizacije, saj želijo da so dnevi namenjeni vsem, ki se zavedajo pomena te tematike. V sklopu dnevov bodo tako potekali tudi drugi dogodki in aktivnosti, organizirani s strani drugih organizacij in podjetij. 

Dnevi družbene odgovornosti bodo potekali 28., 29. in 30. novembra. Vsak dan bo Ekvilib Inštitut organiziral en dogodek, ki bo namenjen specifični tematiki s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Prav tako bo vsak dogodek, glede na izbrano tematiko, poskušal prispevati k trajnostnemu razvoju širše družbe.

Prispevek k trajnostnemu razvoju bodo ponazorili na način, da bodo aktivnosti posameznih dni sledile ciljem trajnostnega razvoja oz. Agendi 2030. Agenda 2030 za trajnostni razvoj, sprejeta s strani Organizacije združenih Narodov (OZN), na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. 

Program najdete tukaj.