Don’t like everything

Mladinska postaja Moste in Info center ŠKUC vas vabita, da se jim pridružite na dogodku, kjer se bo raziskoval fenomen družbenih omrežij.

  • Ali imajo zgodbe težo in vpliv na nas?
  • Ali se mladi res ženejo za pozornostjo in všečki ali pa prek tega širijo svoj glas?
  • Kako se mladi udejstvujejo na družbenih omrežjih in ali so do tega kritični?

V sproščenem vzdušju boste raziskovali odgovore na ta vprašanja na konkretnih primerih v Mladinski postaji Moste.

Dogodek je bil zasnovan na Laboratoriju idej v Idriji, ki ga je organiziral ŠKUC v okviru projekta We’re Aware and Active.

Vstopnine ni.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.