Društvo ASPI objavlja razpis za prosto delovno mesto

Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom objavlja razpis za prosto delovno mesto  “Strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu – M/Ž”.

Društvo ASPI združuje odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom, njihove starše in prijatelje. Trudijo se za reševanje in lajšanje socialnih in drugih stisk ter težav mladostnikov in odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom, za zagovorništvo te skupine oseb v družbi, za nudenje pomoči njim in njihovim bližnjim, izboljševanje njihovega položaja v družbi in preprečevanje poslabšanja njihove zdravstvene in socialne situacije.

Prijave na delovno mesto so mogoče do 10. januarja 2019.

Več o društvu in razpisanem delovnem mestu si lahko preberete tukaj.