Društvo Tvoj telefon išče prostovoljce

Društvo Tvoj telefon povezuje številne prostovoljce, ki namenjajo svoj čas, znanje in pozornost ljudem, ki potrebujejo sogovornika, poslušalca, svetovalca …. ob vprašanju, dilemi, stisk, ki jih prinaša življenje.

Prostovoljka_ec Tvojega telefona lahko postanete, če vas zanima delo z in za ljudi in uspešno opravite uvodno usposabljanje.

Pogoji za vključitev :

  • vsaj V. stopnja strokovne izobrazbe,
  • polnoletnost,
  • osebnostne lastnosti, ki se odražajo v strpnosti, sprejemanju drugih – empatičnosti,
  • pripravljenost za nadaljnje izobraževanje.

Uvodno usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega (splošnega) in (strokovnega) praktičnega dela. Na usposabljanju se boste seznanili z osnovnimi pravili in načeli društva, z Etičnim kodeksom telefonskega svetovanja, ter ravnanji v posebnih primerih.

Ob zaključku uvodnega usposabljanja in odločitvi za sodelovanje, boste podpisali dogovor o prostovoljnem delu in se seznanili s pravicami in dolžnostmi prostovoljnega dela v Društvu Tvoj telefon.

Obveznosti usposobljene_ga prostovoljke_ca:

  • spoštovanje osnovnih načel društva,
  • prostovoljno delo na telefonu za klic v stiski,
  • obiskovanje izobraževanj organiziranih v okviru društva in izven.

V kolikor želite postati prostovoljka_ec pišite na e-naslov: tvoj.telefon@siol.net ali pokliči te na tel. št.: 057 201 720.

Več informacij je na voljo tukaj.