ETM 2018: Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura

V četrtek, 20. septembra, Mreža mladinskih centrov Ljubljana vabi na dogodek “Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura” v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2018.

Pot boste opravili s trajnostnimi oblikami mobilnosti iz 4 smeri (Bežigrad, Fužine, Šiška, Zalog), s ciljem v Salezijanskem mladinskem centru Rakovnik, Rakovniška 6, kjer bodo potekale debata ZA / PROTI trditvi “Mesto naj daje prednost javnemu prevozu, kolesarjem in pešcem pred avtomobili.”, predstavitev trajnostnih oblik mobilnosti, ki so na voljo med ljubljanskimi mladinskimi centri, in predstavitev njihove ponudbe za mlade v Ljubljani.

Pridružite se na poti po ljubljanskih mladinskih centrih v ETM 2018 in pustite svoj zeleni odtis na ljubljanskih poteh! 

Program si lahko pogledate tukaj.