Evropska nagrada za trajnostni razvoj

Evropska komisija je leta 2018 prvič uvedla evropsko nagrado za trajnostni razvoj, s katero daje evropskim državljanom, podjetjem in organizacijam priznanje za njihova prizadevanja in ustvarjalnost. Nagrada je namenjena uveljavljanju zglednih primerov pobud, ki cilje trajnostnega razvoja uspešno spreminjajo v konkretne rešitve in priložnosti.

Zaradi medsektorske narave ciljev trajnostnega razvoja se nagrada za trajnostni razvoj osredotoča na določeno temo, ki jo vsako leto izbere politični forum na visoki ravni Organizacije združenih narodov. 

Letošnja tema nagrade je “Opolnomočenje ljudi ter zagotavljanje vključenosti in enakosti”.

V natečaju lahko sodelujejo štiri kategorije deležnikov: mladi, javni organi, zasebni subjekti in civilna družba. 

Rok za prijave je 14. september 2018!

Več si lahko preberete tukaj.