Gibanje za dostojno delo in socialno družbo išče vodjo odbora za mednarodne zadeve

Ekipa zagretih borcev in bork za dostojno delo išče vodjo odbora za mednarodne zadeve. 

Mednarodni odbor Gibanja promovira delovanje društva izven Slovenije. V ta namen skrbi za povezovanje Gibanja v evropskem kontekstu in širše, kar pomeni povezovanje z mednarodnimi partnerji in ohranjanje teh povezav.

So akreditirana organizacija za koordiniranje, gostitev in pošiljanje EVS prostovoljcev, kontinuirano gostijo tuje ter pošiljajo slovenske prostovoljce. EVS prostovoljci prinesejo v Gibanje novo svežino, ideje in znanje, od Gibanja pa prejmejo bogate izkušnje s področja trga dela. Organizirajo tudi druge mednarodne dogodke (npr. trening mladinskih delavcev »Global job challenge«, ki je leta 2015 povezal organizacije iz 8 različnih evropskih držav ali mednarodni trening »United against youth precarity!« v Strunjanu marca letos), prav tako pa se aktivno vključujejo v projekte partnerskih organizacij.

V okviru mednarodnih aktivnosti je nastalo že več dokumentov o mednarodni problematiki prekarnega dela in njenem reševanju.

Vsi zainteresirani jim lahko pišete na info@socialna-druzba.si!

Več o Gibanju najdete tukaj.