Hitrejši vstop mladih na trg dela: Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas

Na voljo so subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas v višini od 5.400 do največ 8.820 EUR za delodajalce, ter za iskalce zaposlitve.

Program je namenjen brezposelnim mladim, starih vključno do 25 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Prednost imajo tisti, ki so brezposelni vsaj eno leto. Program ponuja mentorstvo usposabljanje in izobraževanje. Subvencija znaša od 300 do 490 EUR/mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. 

V program se lahko prijavijo tudi delodajalci. Delodajalec lahko prejme skupaj od največ 5.400 do največ 8.820 EUR/osebo. Višina je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje. Subvencija  je višja za 70 EUR/mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni delovni čas. 

Več informacij o vključitev v program je na voljo tukaj.

Vir: ZRSZ