10 šolnin za študij na Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani

Fakulteta za poslovne vede, Katoliški inštitut in Slovenska škofovska konferenca, s podporo Ameriške škofovske konference, objavljata razpis za 10 šolnin za študij programa Poslovnih ved na Fakulteti za poslovne vede, Ljubljana.

Razpisanih je pet šolnin za celoten program dodiplomskega in pet šolnin za celoten program magistrskega študija na Fakulteti za poslovne vede, Ljubljana.

Dokumentacija, ki je sestavni del kandidature, mora vsebovati:

  • dopis kandidata z vsemi kontaktnimi in osebnimi podatki, v katerem utemeljuje svojo kandidaturo ter izjavlja, da izpolnjuje razpisne pogoje,
  • kopijo maturitetnega spričevala in kopijo javne listine, iz katere je razvidno število doseženih točk kandidata na maturi (tisti, ki kandidirajo za dodiplomski študij) oz. diplome dodiplomskega študija in javne listine, iz katere je razvidna povprečna dosežena ocena tekom študija (tisti, ki kandidirajo za magistrski študij),
  • morebitna dokazila o izjemnih dosežkih kandidata v preteklih letih, med katere štejejo najvišja mesta iz znanja, raziskovanja, umetnosti ali športa na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Rok za prijavo je 30. avgust 2017.

Več informacij najdete tukaj.