3. srečanje SAZU in mladi

Slovenska akademija znanosti in umetnosti s Slovensko znanstveno fundacijo (SZF) organizira tretje srečanje z mladimi, ki bo v četrtek, 14. marca 2019.

Mladim, ki jih zanima znanost in ki so pred odločitvijo o usmeritvi svojega potenciala, želijo na letnem srečanju predstaviti utrip enega izmed akademijskih razredov.

Lani je bilo srečanje na temo slovenskega jezika, zato so pri njem sodelovali člani II. razreda SAZU za filološke in literarne vede, letos pa bo osrednjo vsebino oblikoval III. razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede.

Več informacij bodo objavili na svoji spletni strani, ki jo najdete tukaj.