Četrti razpis v letu 2019 za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski

Fundacija Študentski tolar objavlja četrti razpis v letu 2019 za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski, ki se bodo izvajali med 16. oktobrom in 15. decembrom, v različnih terminih.

Pravica do subvencioniranega intenzivnega jezikovnega tečaja se lahko dodeli osebam, ki imajo v študijskem letu 2019 / 2020 status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju.

Študent mora ob pozitivno rešeni vlogi za izvedbo tečaja plačati 30,00 €. Jezikovne tečaje po tem razpisu v obsegu 30 ur izvaja Zavod ŠOLT

Razpis traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 10. 10. 2019. 

Do subvencioniranega jezikovnega tečaja bo upravičenih prvih 70 prosilcev, ki bodo pri točkovanju pridobili najmanj 32 točk. 

Več informacij najdete tukaj.