Cikel delavnic: Jaz – v pedagoškem poklicu?

Socialna akdemija vabi na cikel izobraževanj o pedagoškem poklicu.

V štirih tematsko dopolnjujočih se večerih se bo skozi različne metode skupaj:

  • odkrivalo kaj udeležene najbolj teži in skrbi ter kako se je možno soočiti s sistemom vzgojne institucije,
  • poskušalo odgovoriti na vzgojne izzive,
  • iskalo smisel v osebnem poslanstvu vzgojitelja/učitelja,
  • se pustilo navdihniti ob izkušnjah bolj ali manj znanih velikanov vzgoje, tako tistih, ki bodo kot gosti fizično na dogodkih, kot tudi takšnih, ki bodo le v duhu prisotni.

Cikel delavnic je v prvi vrsti namenjen mladim (16-29 let), zlasti (bodočim/nekdanjim) študentom pedagoških smeri.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Socialna akademija