Čili: Stigma težav v duševnem zdravju

Dan pred svetovnim dnevom duševnega zdravja bodo Čili posvetile_i pogovoru o duševnem zdravju in stigmi s katero se lahko posameznica_k srečuje, ker ima težave v duševnem zdravju. Stigmatizacija ljudi s težavami v duševnem zdravju je močno razširjena.

Ena od raziskav, v kateri je sodelovalo več kot 1700 britanskih odraslih, je pokazala, da ljudje verjamejo, da so ljudje s težavami v duševnem zdravju nevarni. Prav tako verjamejo, da je za nekatere duševne motnje, kot so na primer motnje hranjenja in zloraba različnih substanc, kriv_a posameznica_k sam_a. Take označbe so se pojavljale pri ljudeh vseh starosti, ne glede na njihovo znanje o duševnih motnjah, na to pa ni imelo nobenega vpliva niti to, da so poznali koga s težavami v duševnem zdravju. Vsak_a izmed nas ima lahko v svojem življenju težave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar težave pomembno ovirajo njeno_govo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne motnje, tesnobnost in depresija. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije se bo enkrat v življenju z duševnimi težavami srečala vsaka četrta oseba.  

Dogodek bo potekal v petek, 9. 10. 2020, v MC Legebitra na Trubarjevi 76a.  

  • Obvezna je prijava na dogodek in potrditev prijave. Prijaviš se lahko tukaj 
  • Aktivnosti se lahko udeleži največ 10 oseb, zato so prijave omejene; pri čemer se upošteva izločitev prijav glede na simptome okužbe in tveganjih za okužbo s koronavirusom. 
  • Obvezna je uporaba maske, ki jo boste morale_i nositi cel čas aktivnosti. Ves čas aktivnosti je tudi obvezno vzdrževanje razdalje 1,5 metra med udeleženkami_ci aktivnosti. 
  • Aktivnosti bodo potekale na dvorišču MC Legebitra – ob slabem vremenu aktivnost odpade ali je prestavljena na splet (to je odvisno od vsake aktivnosti posebej in je opredeljeno v opisu). 
  • Vstop v prostore Legebitre je obvezno posamičen. Pred vstopom in pri izstopu je razkuževanje rok obvezno. 
  • Osebe, ki dobite potrjeno prijavo in ste sprejete na aktivnost prosimo, da prihajate točno oziroma v časovnem oknu od 15 min pred predvideno aktivnostjo do 5 min po začetku aktivnosti. Pred tem in potem žal ne morate vstopati na dvorišče in v prostore Legebitre. 
  • Ker je število mest omejeno vas prosijo, da morebitno neudeležbo na dogodku sporočite čim prej, saj s tem sprostite mesto za naslednjo osebo v čakalni vrsti. E-poštni naslovi se zbirajo za namen potrditve prijavnice. Potrditev lahko pričakujete nekaj dni pred izvedbo aktivnosti. Vsi podatki, zbrani s prijavnico bodo uporabljeni le za namen udeležbe na aktivnostih. Do njih bodo dostopale_i le zaposlene osebe DIC Legebitra. Po izvedbi aktivnosti se podatki trajno brišejo. 

Več informacij lahko najdeš tukaj