Delavnica: Osnove zagovorništva za kreativce in kulturnike

Društvo Asociacija v sodelovanju s Centrom za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje vabi k udeležbi na delavnici Osnove zagovorništva za kreativce in kulturnike, ki bo izvedena v treh krajih po Sloveniji, in sicer 20., 21. in 22. 10. 2020, v Mariboru, Ljubljani in v Kopru. 

Cilj zagovorništva na področju kulture in kreativnih industrij je izobraževanje, informiranje in ustvarjanje zavesti med zakonodajalci ter oblikovalci javnih politik in javnostjo o vprašanjih, s katerimi se soočajo delujoči na področju umetnosti ter kulture in kreativnih industrij ter katere te politike naslavljajo.  

Delavnica, ki jo bo izvedel nekdanji strokovni sodelavec društva Asociacija Tomaž Zaniuk je namenjena informiranju in usposabljanju o vplivanju na spremembe na področju lokalnih in nacionalnih kulturnih ter drugih javnih politik ter spodbujanju različnih partnerstev pri naslavljanju sodobnih izzivov v kulturi in kreativnih industrijah. 

Več informacij lahko najdeš tukaj