Izobraževalni program Mentor kot se šika

V Gledališču Ane Monro verjamejo, da je za uspešno delo z mladimi bistvenega pomena razumevanje skupinske dinamike in delovanja posameznika v skupini. V ta namen so za umetnike, ki so tudi mentorji, in za vse ostale, ki aktivno delajo na izobraževanja mladih, zasnovali program MENTOR KOT SE ŠIKA.

Udeleženci se boste naučili, kako pritegniti zanimanje sodelujočih in ohraniti njihovo pozornost, kako prepoznati šibkejše člene in jih motivirati, kako povezovati posameznike v skupino in ustvarjati dinamiko med njimi, kako reševati težave nejasnosti ciljev in prilagajanja teh celotni skupini, pa tudi, kako si zastavljati pedagoške cilje in kako jih meriti.

Si umetnik in prenašaš svoje znanje na mlajše? Aktivno delaš z mladimi? Imaš željo po širjenju svojih pedagoških znanj in bolj kvalitetnem delu v skupini?

Izobraževanje MENTOR KOT SE ŠIKA bo potekalo 26. 5. 2018 v Ljubljani.

Rok prijave je 22. 5. 2018.

Več informacij najdete tukaj.