Izobraževanja za večjo možnost zaposlovanja v kulturi v okviru JSKD

JSKD nudi brezplačno izobraževanje v okviru 120-urnih področnih oz. dopolnilnih modulih, in sicer:

  • MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE 
  • MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA 
  • MODUL 6: FILMSKA ŠOLA
  • MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE (120 ur) 
  • MODUL 9:  INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT
  • MODUL 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE
  • MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE
  • MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo za vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Prijavo na javni razpis lahko oddate brezposelni mladi do 29. leta, ki vas zanima delo v kulturi oziroma na kulturnem področju in bi radi pridobili dodatna znanja in kompetence v enem izmed zgoraj navedenih modulov.

Na podlagi novo pridobljenih znanj in potrdila o zaključenem izobraževanju boste imeli v naslednjem letu več možnosti za zaposlitev v okviru zgoraj navedenih subvencij.

Prijavite se lahko do 15. 10. 2018.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.