Javni poziv za pridobitev štipendije UP za študijsko leto 2020/21

Univerza na Primorskem je objavila javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2020/2021.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov_k UP, ponudbi teh študentov_k delodajalcem_kam še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov_k takoj, ko zaključijo s študijem. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse:

  • kandidate_ke za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje in
  • študente_ke, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP,

da se prijavijo na ta javni poziv in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Kandidati_ke za štipendijo izrazijo svoj interes na javni poziv z oddajo vloge. Z vključitvijo v sklad so izbrani kandidati_ke vključeni v posebno evidenco najboljših študentov_k UP in tako pridobijo možnost za sklenitev praviloma enoletne pogodbe o štipendiranju. Pogodbe o štipendiranju bodo sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci_ke) ter študenti_kami, pri katerih bo obstajal vzajemen interes za sklenitev pogodbe. S podpisom pogodbe o štipendiranju se študent_ka zaveže, da se bo v primeru ponujene zaposlitve s strani partnerja sklada, po zaključenem izobraževanju zaposlil_a vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

Višina štipendije za študijsko leto 2020/2021 znaša 200,00 eur/mesec oziroma 2.000,00 eur na študijsko leto.

Roki za oddajo vlog: 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 30.9.2020.

Več informacij lahko najdeš tukaj.