Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2021

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje največ enemu vlagatelju za štiriletni doktorski študij na European University Institute, ki bo sprejet in se bo v 1. letnik vpisal v študijskem letu 2021/2022, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • državljani Republike Slovenije in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v RS;
  • državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti;
  • državljani držav članic Evropske unije in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v RS;
  • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v RS;
  • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v RS;
  • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

Prijavitelj mora biti v študijskem letu 2021/2022 sprejet v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije