Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2020

Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujini za namen izobraževanja ali usposabljanja. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Rok za zbiranje vlog je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2021.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije